Ik voer voor het UWV trajecten uit in samenwerking met andere Davis®-counselors. Wij voeren re-integratietrajecten uit voor mensen met een Wajong-, WIA- of Ziektewetuitkering in meerdere regio’s in het land. Daarnaast verzorg ik ook voor gemeenten begeleiding.

Gemeenten

Inmiddels verzorgt Saisi voor steeds meer gemeenten de begeleiding in het kader van de WMO. Op dit moment gebeurt dat in onderaanneming bij Zintri Zorggroep. Ook kan ik via een PGB de Davis-programma’s aanbieden. Indien nodig kan ik je ondersteunen bij het aanvragen van een indicatie voor de WMO. Ook kan ik aanwezig zijn bij de gesprekken met de gemeente.

UWV

UWV maakt verschillende re-integratietrajecten mogelijk, ieder met een eigen doelstelling. De UWV-trajecten die wij aanbieden zijn:

Participatie interventie
Dit traject kan je volgen als je geen of weinig contacten buitenshuis hebt. Aan het eind van het traject is je sociale netwerk iets meer uitgebreid.

Bevorderen maatschappelijke participatie
Dit traject past bij je als je wel contacten buitenshuis hebt, maar (nog) niet gestructureerd. We begeleiden je bijvoorbeeld naar vrijwilligerswerk, of een sport- of hobbyclub.

Werkfit-traject
Voor als je als einddoel hebt dat je weer aan het werk wilt, maar aanvoelt dat meteen solliciteren nog een stap te ver is. Je hebt behoefte aan versterking van jezelf, of je weet niet wat voor werk je zou willen doen of waar je kwaliteiten liggen. Doel van dit traject is dat je weet wat je wilt en klaar bent om te gaan solliciteren naar die droombaan.

Praktijkassessment
UWV kan dit bij ons inkopen als het niet duidelijk is of, en zo ja welke van bovengenoemde trajecten bij je passen. We gaan dan samen uitgebreid onderzoeken welke belemmeringen (buiten de medische) er zijn om aan het werk te gaan. En we proberen te ontdekken wat er nodig is om die belemmeringen op te heffen.

Begeleiding bij scholing
Als je werkfit bent, maar nog een scholing moet volgen voor je kunt gaan solliciteren, kan je daar begeleiding bij krijgen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld weinig studie-vaardigheden hebt, moeilijk kunt focussen of moeite hebt met het organiseren van je studiewerk. Door regelmatige begeleiding wordt het gemakkelijker voor je om de studie te volgen.

De bovengenoemde trajecten kunnen (deels) na elkaar ingezet worden. Er is altijd sprake van maatwerk en we stemmen onze activiteiten op jouw mogelijkheden en wensen af. We hebben arbeidsdeskundige expertise in huis om je hierbij te begeleiden. Ook hebben we een samenwerking met Celine Aalders die mindfulness-trainingen aan biedt.

Samenwerking
Om de Davis-methode voor zoveel mogelijk mensen met een UWV-uitkering mogelijk te maken zijn een aantal Davis-counselors een samenwerking gestart. Onder de naam van Saisi worden inmiddels meerdere regio’s in Nederland bediend:

Voor meer informatie kun je rechtstreeks met de betreffende contactpersoon contact opnemen. Ook kun je meer informatie vinden op de website van het UWV: www.uwv.nl.

In Breda is het ook mogelijk om het Davis-programma te combineren met een mindfulness-training. Deze wordt verzorgd door Céline Aalders, in hetzelfde pand als waar Saisi gevestigd is.

Terug naar boven…