Kennismaking
voorleesknop Lees deze pagina voor

Inge Mijer, begeleider voor dyslexie, ADD & ADHD

Mijn naam is Inge Meijer. Ik heb Saisi opgericht om mensen met leer- of gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie of ADHD te kunnen begeleiden. Saisi komt voort uit Indawa, een praktijk voor counseling en coaching. In deze praktijk kwam ik regelmatig mensen met ADHD of ADD tegen. Hierdoor ging ik me meer voor deze doelgroep en hun problemen interesseren. Ik heb verschillende opleidingen gevolgd om deze mensen goed te kunnen begeleiden. Voor algemene coaching en counseling kun je nog steeds bij Indawa terecht (www.indawa.nl). Als je problemen met bijvoorbeeld lezen of concentreren hebt, kun je bij Saisi terecht.

Ik werk vanuit betrokkenheid, openheid en gelijkwaardigheid. Relativeringsvermogen en prikkelende humor gebruik ik om je nieuwe inzichten te geven. Mijn intuïtie, scherpte en creativiteit zet ik in om jou je eigen proces door te laten maken.

Mijn inspiratie haal ik uit de mensen om me heen, de natuur en het Afrikaanse volk en land. De mensen om me heen stimuleren mij om mijn eigen keuzes te maken, zonder anderen daarbij uit het oog te verliezen. In de natuur vind ik de rust en ontspanning die ik graag op andere mensen overbreng. Van het Afrikaanse volk komt de naam Saisi. Tijdens mijn reizen door Zuid-Afrika zag ik mensen die geen enkel bezit hadden. Toch zag ik plezier en levenskracht in hun ogen schitteren. Dat is wat ik jou ook gun: met plezier je eigen leven kunnen leiden.

Ik ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen/stichtingen:

Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland Noloc, Verenining voor loopbaan professionals DDA Nederland, Stichting Davis Dyslexia Association Nederland
Vereniging van Davis Counselors
Stichting Wereldcoach

Verder ben ik aangesloten bij de stichting Wereldcoach. Wereldcoach zet zich in om ook in ontwikkelingslanden het coachen toegankelijk te maken. Onder het motto: "één gecoachte hier, is één gecoachte daar", draag ik per afgesloten coachingstraject een bedrag aan deze stichting af.